หมู่บ้านชิรากาวาโกะ (Shirakawa-go)

หมู่บ้านชิรากาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและสายน้ำ ตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดกิฟู(Gifu)
ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของญี่ปุ่น และติดกับหมู่บ้านโกะคะยะมะ (Gokayama) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเดียวกัน
ตั้งอยู่ในจังหวัดโทยะมะ (Toyama)

DSC_2532

ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้านชิระกะวะโกะนั้นติดกับภูเขาฮะคุซัน(Hakusan) ซึ่งเป็นภูเขาที่กั้นจังหวัดอิชิกะวะ(Ishikawa)
และจังหวัดกิฟู ภายในหมู่บ้านมีแม่น้ำโชกะวะ(Shogawa) ไหลผ่าน

DSC_2555

หมู่บ้านชิรากาวะโกะ นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยอง์การยูเนสโกในปี 1995 จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้
คือบ้านโบราณทรงกัสโชซุคุริ(Gassho-Zukuri) หรือทรงมือพนม ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี
โดยหลังคาของบ้านแต่ละหลังจะมีลักษณะลาดเอียงถึง 60 องศาความยาวประมาณ 18 เมตร และกว้าง 10 เมตร
โดยทำจากต้นหญ้า ดินเหนียว ความหนาประมาณ 1 เมตรและจะมีการเปลี่ยนหลังคาทุก 25-30
ปีสาเหตุที่ทำทรงหลังคาให้ลาดเอียงก็เพื่อให้หิมะในฤดูหนาวนั้นไม่เกาะค้างที่หลังคาเป็นเวลานาน

DSC_2566

บ้านแต่ละหลังนั้นมีการสร้างให้หันหน้าไปทิศทางเดียวกันบ้านกันเพื่อให้บ้านเย็นสบายในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาว
และยังช่วยป้องกันลมพายุอีกด้วย

DSC_2575

 

ใครที่อยากไปพักในบ้านโบราณแบบนี้เขาก็มีบ้านที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ามินชุคุ (Minshuku)
หรือสามารถพักที่เมืองคาคายาม่าแล้วนั่งรถบัสมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้ ในช่วงฤดูหนาว
ประมาณเดือนมกราคา-กุมภาพันธ์จะมีงานแสดงไฟ Shirakawago Light Up โดยจะมีการเปิดไฟให้ส่อง
ไปที่ตัวบ้านที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวสวยงามมาก ๆ

 

DSC_2590

การเดินทาง มีรถบัสของบริษัท Nohi Bus ที่วิ่งจากทะคะยะมะไปยังเมืองคะนะซะวะ โดยจะผ่านหมู่บ้านชิระกะวะโก ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
โดยรถรอบแรกออกจากทะคะยะมะตอน 7.50 น. และรอบสุดท้ายออกเวลา 16.30 น. ราคาค่ารถ 2,470 เยน/เที่ยว

นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถ Nohi Bus จากเมืองคะนะซะวะ โดยรอบแรกออกเวลา 8.10 น. และรอบสุดท้ายออกเวลา 16.00 น.
ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชัวโมง ค่ารถ 1,850 เยน/เที่ยว  เช็ครอบรถได้ที่ www.nouhibus.co.jp/english/shirakawago_kanazawa.html

Share Button