การเดินทางจากสนามบินคันไซเข้าเมืองโอซาก้า

จากสนามบินคันไซสามารถเดินทางเข้าเมืองโอซาก้าได้หลายทางค่ะ ลองไปชมกันเลย

โดยรถไฟ

 

การเดินทางญี่ปุ่น, การเดินทางโอซาก้า, สนามบินคันไซ, การเดินทางเข้าเมืองโอซาก้า, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, ที่พักโอซาก้า, ที่พักญี่ปุ่น, ไนท์บัสญี่ปุ่น, รถไฟญี่ปุ่น, เข้าเมืองดึก, ไฟลท์ดึก, แอร์เอเชีย, เข้าเมืองโอซาก้าอย่างไร, osaka, kansai, airport

สถานีรถไฟของสนามบินนานาชาติคันไซจะอยู่ที่อาคารเทอร์มินอล 2 ค่ะ โดย จะมีรถไฟของสองบริษัทที่ให้บริการมายังตัวเมืองโอซาก้าและเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคคันไซ ดังนี้ค่ะ

  • JR line

การเดินทางญี่ปุ่น, การเดินทางโอซาก้า, สนามบินคันไซ, การเดินทางเข้าเมืองโอซาก้า, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, ที่พักโอซาก้า, ที่พักญี่ปุ่น, ไนท์บัสญี่ปุ่น, รถไฟญี่ปุ่น, เข้าเมืองดึก, ไฟลท์ดึก, แอร์เอเชีย, เข้าเมืองโอซาก้าอย่างไร, osaka, kansai, airport

การเดินทางญี่ปุ่น, การเดินทางโอซาก้า, สนามบินคันไซ, การเดินทางเข้าเมืองโอซาก้า, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, ที่พักโอซาก้า, ที่พักญี่ปุ่น, ไนท์บัสญี่ปุ่น, รถไฟญี่ปุ่น, เข้าเมืองดึก, ไฟลท์ดึก, แอร์เอเชีย, เข้าเมืองโอซาก้าอย่างไร, osaka, kansai, airport

Airport Express HARUKA : วิ่งจากสนามบินนานาชาติคันไซไปยังสถานีสถานีชินโอซาก้า ใช้เวลาประมาณ 72 นาที  และสถานีเกียวโต ใช้เวลาประมาณ 95 นาที

ค่าโดยสายจากสนามบินคันไซไปยังสนามบินโอซาก้า (จองที่นั่ง) 3050 เยน, ค่าโดยสาร(ไม่ได้จองที่นั่ง) 2,330 เยน ซึ่งสามารถใช้ตั๋วคันไซแอเรียพาสได้

โดยรอบแรกจากสนามบินคันไซมายังสถานีชินโอซาก้า เวลา 6.34 น. (เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 6.42 น.)/รอบสุดท้ายจากสนามบินคันไซมายังสถานีชินโอซาก้า ออกเวลา 22. 16 น.

จากสถานีชินโอซาก้ามายังสนามบินคันไซรอบแรกออกเวลา 6.17 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 20.45 น.

Kansai Airport Rapid Service :  วิ่งจากสนามบินนานาชาติคันไซไปยังสถานีโอซาก้า ใช้เวลาประมาณ 70 นาที

ค่าโดยสาร 1,190 เยน สามารถใช้ตั๋ว คันไซแอเรียพาสได้

โดยรอบแรกจากสนามบินคันไซมายังสถานีโอซาก้าออกเวลา 5.50 น.  /รอบสุดท้ายจากสนามบินคันไซมายังสถานีโอซาก้า ออกเวลา น. 22.28 น. (ถ้าหลังรอบนี้จะมีรถไฟไปลงที่สถานี Tennoji ค่ะ โดยรอบสุดท้ายจะหมดเวลา 23.09 น. และจาก Tennoji ก็สามารถต่อรถไฟหรือนั่งแท็กซี่ไปยังโรงแรมได้)
จากสถานีโอซาก้ามายังสนามบินคันไซรอบแรกออกเวลา น. 6.06 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 22.34 น.

 

  • Nankai Line

Airport Express : วิ่งจากสถานี Nankai Kansai-Airportไปยังสถานี Nankai Namba โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ค่าโดยสาร 920 เยน

โดยรอบแรกจากสถานี  Nankai Kansai-Airportไปยังสถานี Nankai Namba ออกเวลา 5.45 o. /  รอบสุดท้ายออกเวลา 23.29 น. (ถ้าหลังรอบนี้จะมีรถไฟสาย Nankai Main/Airport Line Local รอบสุดท้ายหมดเวลา 23.40 น.)

และจากสถานี Nankai Namba ไปยังสถานี  Nankai Kansai-Airport รอบแรกออกเวลา 5.15 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 22.49 น.

Limited Express Rapi:t

การเดินทางญี่ปุ่น, การเดินทางโอซาก้า, สนามบินคันไซ, การเดินทางเข้าเมืองโอซาก้า, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, ที่พักโอซาก้า, ที่พักญี่ปุ่น, ไนท์บัสญี่ปุ่น, รถไฟญี่ปุ่น, เข้าเมืองดึก, ไฟลท์ดึก, แอร์เอเชีย, เข้าเมืองโอซาก้าอย่างไร, osaka, kansai, airport

วิ่งจากสถานี Nankai Kansai-Airportไปยังสถานี Nankai Namba โดยใช้เวลาประมาณ 38 นาที

ค่าโดยสาร

การเดินทางญี่ปุ่น, การเดินทางโอซาก้า, สนามบินคันไซ, การเดินทางเข้าเมืองโอซาก้า, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, ที่พักโอซาก้า, ที่พักญี่ปุ่น, ไนท์บัสญี่ปุ่น, รถไฟญี่ปุ่น, เข้าเมืองดึก, ไฟลท์ดึก, แอร์เอเชีย, เข้าเมืองโอซาก้าอย่างไร, osaka, kansai, airport การเดินทางญี่ปุ่น, การเดินทางโอซาก้า, สนามบินคันไซ, การเดินทางเข้าเมืองโอซาก้า, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, ที่พักโอซาก้า, ที่พักญี่ปุ่น, ไนท์บัสญี่ปุ่น, รถไฟญี่ปุ่น, เข้าเมืองดึก, ไฟลท์ดึก, แอร์เอเชีย, เข้าเมืองโอซาก้าอย่างไร, osaka, kansai, airport

โดยรอบแรกจากสถานี  Nankai Kansai-Airportไปยังสถานี Nankai Namba ออกเวลา 6.52 น./รอบสุดท้ายออกเวลา 22.35 น.

และจากสถานี Nankai Namba ไปยังสถานี  Nankai Kansai-Airport รอบแรกออกเวลา 6.00 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 21.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีนี่ http://www.howto-osaka.com/en/railway/kix/fromkix/rapit.html

โดยรถลีมูซีนบัส

นอกจากรถไฟแล้วจากสนามบินนานาชาติคันไซยังมีบริการรถลีมูซีนบัสที่ให้บริการเดินทางไปยังตัวเมืองโอซาก้าและจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคคันไซ โดยป้ายจอดรถลีมูซีนจะมีอยู่ทั้งในอาคารเทอร์มินอล 1 และเทอร์มินอล 2 โดยเทอร์มินอล 1 จะมีให้บริการหลายสายเพราะเป็นอาคารที่เราลงเครื่อง ซึ่งฮานะขอนำเสนอข้อมูลแค่เทอร์มินอล 1 เท่านั้นนะคะ

 

-รถบัสไปวิ่งไปยัง Kintetsu Uehommachi/Shinsaibashi/OBP

ค่ารถ 1,550 เยน/เที่ยว

จากสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 6.00 น./ รอบสุดท้ายออกเวลา 22.35 น.

ไปยังสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 5.30 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 22.20 น.

ตรวจสอบตารางเวลาที่นี่>>http://www.kate.co.jp/en/timetable/detail/UH

 

-รถบัสไปวิ่งไปยัง Abeno Harukas(Tennoji Station)

ค่ารถ 1,000 เยน/เที่ยว

จากสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 7.35 น./ รอบสุดท้ายออกเวลา 18.25 น.

ไปยังสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 5.30 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 17.00 น.

ตรวจสอบตารางเวลาที่นี่>>http://www.kate.co.jp/en/timetable/detail/AB

 

-รถบัสไปวิ่งไปยัง Namba(OCAT) 

ค่ารถ 1,050 เยน/เที่ยว

จากสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 6.30 น./ รอบสุดท้ายออกเวลา 22.25 น.

ไปยังสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 5.15 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 21.10 น.

ตรวจสอบตารางเวลาที่นี่>>http://www.kate.co.jp/en/timetable/detail/OC

 

-รถบัสไปวิ่งไปยัง Nanko/Tenpozan(Kaiyukan)/Universal Studios Japan

ค่ารถ 1,550 เยน

จากสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 9.10 น./ รอบสุดท้ายออกเวลา 21.10 น.

ไปยังสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 7.20 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 19.10 น.

ตรวจสอบตารางเวลาที่นี่>>http://www.kate.co.jp/en/timetable/detail/NU

 

**นอกจากนี้ยังมีรถบัสที่วิ่ง 24 ชั่วโมง สำหรับคนที่บินมาตอนดึกๆ และไม่สามารถนั่งรถไฟเข้าเมืองได้ด้วยค่ะ 

การเดินทางญี่ปุ่น, การเดินทางโอซาก้า, สนามบินคันไซ, การเดินทางเข้าเมืองโอซาก้า, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, ที่พักโอซาก้า, ที่พักญี่ปุ่น, ไนท์บัสญี่ปุ่น, รถไฟญี่ปุ่น, เข้าเมืองดึก, ไฟลท์ดึก, แอร์เอเชีย, เข้าเมืองโอซาก้าอย่างไร, osaka, kansai, airport

เส้นทาง Osaka Sta./Chayamachi/Shin Umeda City/Senri Newtown/Senrichuo  

ค่ารถ 1550 เยน/เที่ยว

จากสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 3.00 น./ รอบสุดท้ายออกเวลา 2.00 น.

ไปยังสนามบินโอซาก้ารอบแรกออกเวลา 3.28 น. / รอบสุดท้ายออกเวลา 21.43 น.

ตรวจสอบตารางเวลาที่นี่>>http://www.kate.co.jp/en/timetable/detail/UM

 

ที่มา : http://www.kansai-airport.or.jp/
http://www.howto-osaka.com/
http://www.kate.co.jp/
http://www.nankai.co.jp/
https://www.westjr.co.jp

Share Button