ข้อควรระวังในการแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ออกข้อควรระวังในการแช่ออนเซ็น เนื่องจากมีกรณีนักท่องเที่ยวไทยเสียชีวิตเนื่องจากการแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่น เป็นจำนวนหลายราย ลองมาดูกันเลยว่าจะมีข้อควรระวังอะไรบ้าง
1. โดยปกติระดับความร้อนที่ 42 องศา ว่ากันว่าทำให้รู้สึกสบายที่สุด แต่ในผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคหัวใจ, ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้
2. ห้ามแช่ออนเซ็นในขณะมีอาการมึนเมาสุรา เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำจะทำให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงเร็ว และทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อย จนทำให้เกิดอาการหน้ามืด หมดสติ และอาจจมน้ำเสียชีวิตได้
3. ห้ามแช่ออนเซ็นหลังการออกกำลังกาย เนื่องจากทำให้การทำงานของหัวใจหนักเป็น 2 เท่า ควรพักผ่อนอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการแช่ออนเซ็น
5. หากมีไข้ ห้ามแช่ออนเซ็นโดยเด็ดขาด
6. ไม่ควรแช่ออนเซ็นเพียงลำพัง เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉิน จะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้
7. ไม่ควรแช่ออนเซ็นหลังอาหารทันที ควนเว้นระยะประมาณ 30 – 60 นาทีก่อนการแช่ออนเซ็น
สถานทูตฯ หวังว่าเกร็ดต่างๆนี้ จะเป็นประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นอย่างมีความสุข สนุกสนาน และกลับเมืองไทยอย่างปลอดภัย ทุกท่าน

 

Share Button
Categories: เกร็ด