หอนาฬิกาซัปโปโร (Clock Tower)

หอนาฬิกาซัปโปโร (Clock Tower) สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สร้างขึ้นในปี 1878 เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยการเกษตรซัปโปโร และในปี 1881 ได้มีการนำนาฬิกาจากเมืองบอสตันมาติดตั้งเอาไว้ที่นี

ปัจจุบันนี้หอนาฬิกาซัปโปโร เปิดเป็นพิพิธภันฑ์โดยด้านล่างจัดแสดงเรื่องราวการสร้างอาคารนี้และประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ส่วนด้านบนจัดแสดงเรื่องราวของนาฬิกา

IMG_4351

IMG_4360

IMG_4365

 

เปิดทำการ : เปิดทุกวันเวลา 8.45-11.10 น. (หยุดจันทร์ที่ 4 ของเดือนและวันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม  )
ค่าเข้า : 200 เยน
การเดินทาง :  นั่งรถไฟใต้ดินสาย Toho หรือสาย Tozai ลงสถานี Odori

 

แผนที่ หอนาฬิกาซัปโปโร (Clock Tower)

Share Button