ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu)

ศาลเจ้าเมจินั้นสร้างขึ้นในปี 1920 เพื่ออุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ส่วนป่าที่ร่มรื่นนั้นก็เกิดจากความร่วมมือของประชาชนที่ได้บริจาคต้นไม้ กว่า 100,000 ต้น เพื่อสร้างป่าแห่งนี้ขึ้นมา

เดินเข้ามาผ่านเสาโทริไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาชินโตก็จะได้พบ กับความสงบ ความเย็น ความร่มรื่น ต่างจากด้านนอกที่เราเดินเข้ามา  แม้ตัวศาลเจ้าจะไม่ได้ใหญ่อะไรมาก (แต่ขนาดป่านั้นใหญ่มากๆ) แต่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี เดินเข้ามาเราจะรู้สึกถึงความสงบ ภาพของคู่บ่าวสาวที่มาจัดงานแต่งงานแบบญี่ปุ่นที่เรียบง่าย แต่ทำให้เราทึ่งมากๆ ก็ยืนยันถึงความเป็นคนญี่ปุ่นที่มีรากและวัฒนธรรมที่แข็งแรง

Meiji_001 Meiji_002 Meiji_003 Meiji_004 Meiji_005 Meiji_006 Meiji_007 Meiji_008 Meiji_009

การเดินทาง : รถไฟ JR ลงสถานีฮาราจูกุ

Share Button