ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji)

ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) คือทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันตาอิ (Mount Nantai)

ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของนิกโก้ จึงกลายเป็นทะเลสาบที่มีความงดงามมากๆ ยิ่งในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

กลางเดือนตุลคม-ปลายเดือนตุลาคม รอบๆ ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมากๆ

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-นิกโก้-คาวากูจิโกะ 5 วัน 4 คืน ชมใบไม้แดง (ตอนที่ 2)

รอบๆ ทะเลสาบยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวให้ได้ชมมากมาย อาทิ น้ำตกเคะงน(Kegon Waterfall )

น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนิกโก้ น้ำตกริวซู (Ryuzu Waterfall) วัดชูเซ็นจิ(Chuzenji Temple)

ศาลเจ้าฟูตะระซัน(Futarasan Shrine) และยังมีออนเซ็น Chuzenjiko Onsen ให้ได้ผ่อนคลายอีกด้วย

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-นิกโก้-คาวากูจิโกะ 5 วัน 4 คืน ชมใบไม้แดง (ตอนที่ 2)

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-นิกโก้-คาวากูจิโกะ 5 วัน 4 คืน ชมใบไม้แดง (ตอนที่ 2)

เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว-นิกโก้-คาวากูจิโกะ 5 วัน 4 คืน ชมใบไม้แดง (ตอนที่ 2)

การเดินทาง : จากสถานีรถไฟนิกโก้ นั่งรถบัสที่ไปชูเซ็นจิออนเซ็น หรือยูโมโต้ออนเซ็นซึ่งจะจอดที่หน้าสถานีรถไฟ

เจอาร์นิกโก้หรือสถานีรถไฟโทบุนิกโก้โดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที ค่ารถ 1,150 เยน/เที่ยว

สามารถใช้บัตร Tobu Free Passes หรือบัตรแบบ  2-day pass ซึ่งสามารถใช้โดยสารรถบัสระหว่างนิกโก้และ

ชูเซ็นจิออนเซ็นได้ไม่จำกัดรอบภายใน 2 วัน ราคาพาส 2,000 เยน

 

 

Share Button